Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton


Jan 13, 2019

Hamilton har fastnat och ska börja göra saker för sig själv. Forni tar upp en befriande text om olika vägar man kan ta i livet. Dessutom recensioner av 2018 och spånande om 2019.