Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton


Nov 4, 2018

Michaelorna mår sämre än någonsin och pratar om själens sår och ärrvävnad. Dessutom resonerar de kring ensamhetens tid och hur man kan undvika ofrivillig ensamhet.