Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton

Apr 27, 2019

Hamilton känner sig i osynk och för Forni blommar allt.


Apr 20, 2019

Forni reflekterar över ett blogginlägg om att inte känna sig inkluderad. Hamilton ser massa människor som hon inte har en relation till och har också kört på en tjej. 


Apr 13, 2019

Forni och Hamilton pratar om det helvetet det ibland innebär med att vara kvinna. Dessutom: öka eller släppa förbi?


Apr 6, 2019

I veckans avsnitt pratar Forni och Hamilton om prestation och bekräftelse och deras egna erfarenheter kring de fenomenen.