Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton

Mar 30, 2019

Forni har köpt sneakers och Hamilton är minst sagt uppjagade av en härlig och ofiltrerad dokumentärfilm. 


Mar 23, 2019

Hamilton har grävt fram gamla blogglistor med frågor och Forni mår piss, men är ljus. 


Mar 16, 2019

Forni fäller en tår över systerskapet och Hamilton är överväldigad av succén med Eagles!


Mar 9, 2019

Hamilton känner hat och hopp.  Forni försöker bota hatet med meditation. Dessutom: Eagles! och "Mind and soul". 


Mar 2, 2019

Forni får inte gå i klackar och har tankar kring självkärleken till sin gravida kropp. Hamilton har svårt att bestämma sig om hon var en bra eller dålig singel.