Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton

Nov 25, 2018

Vad är Fornis bästa respektive värsta minne? Hur ser en perfekta dag ut för henne? Och vad är för seriöst för att skämta om?

I veckans avsnitt ställer Hamilton noga utvalda frågor till Forni för att se om deras vänskap kan fördjupas.


Nov 18, 2018

Skriket! Köksluckor! Lyssnarämne! Bucketlist! Patina! Jordan B Petersons bokjävel! Falsk alfagrej! Pendlande känslor! What would Forni do! Terapi! 


Nov 11, 2018

Getmannen! Norska andar! Den tända lampan! Hårtvinnaren! Kvinnan i fästningen! Flickan i källaren!


Nov 4, 2018

Michaelorna mår sämre än någonsin och pratar om själens sår och ärrvävnad. Dessutom resonerar de kring ensamhetens tid och hur man kan undvika ofrivillig ensamhet.