Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton


Apr 20, 2019

Forni reflekterar över ett blogginlägg om att inte känna sig inkluderad. Hamilton ser massa människor som hon inte har en relation till och har också kört på en tjej.