Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton


Dec 31, 2017

Det är nyår, det är fest.. eller? Veckans avsnitt handlar om bra fest, dålig fest, att vilja skjuta sig själv i huvudet och mycket mycket mer!