Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton


Dec 17, 2017

Det är dags för Forni &Hamilton att djupdykning i ensamheten!
Hur kan man känna sig som mest ensam när man är bland människor? Dessutom: Personlighetstest och skillnaden mellan att vara själv och ensam.