Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton


Dec 10, 2017

I veckans avsnitt är det dags för lyssnarfrågor där fokuset ligger på kärlek. Men Forni och Hamilton hinner också med både modern poesi, självkänsla och ett oväntat gästspel!