Preview Mode Links will not work in preview mode

Forni & Hamilton

Mar 16, 2019

Forni fäller en tår över systerskapet och Hamilton är överväldigad av succén med Eagles!


Mar 9, 2019

Hamilton känner hat och hopp.  Forni försöker bota hatet med meditation. Dessutom: Eagles! och "Mind and soul". 


Mar 2, 2019

Forni får inte gå i klackar och har tankar kring självkärleken till sin gravida kropp. Hamilton har svårt att bestämma sig om hon var en bra eller dålig singel.


Feb 23, 2019

När man försöker våga, men inte vågar. När man är centimeter ifrån den man gillar och huden bränns. När man ramlar i trappen och det inte blir något med killen. Veckans avsnitt handlar om singellivet.


Feb 16, 2019

I veckans avsnitt tipsar Forni och Hamilton om serier man kan titta på till dess att uteserveringarna öppnar i april.